1998-99 – 23, printed 1999.11.30.

FEHÉR, B.: Hidrotermás turmalin Bükkszentlászlóról Hydrothermal tourmaline from Bükkszentlászló, Bükk Mts., Hungary   

BOSNAKOFF, M.: Otolithok az Észak-magyarországi középső-miocénből (Bükkmogyorósd, Hárs-berek)

GÁL E.-HÍR J.-KESSLER E.-KÓKAY J.-MÉSZÁROS L.-VENCEL M.: Középső-miocén õsmaradványok, a Mátraszőlős, Rákóczi-kápolna alatti útbevágásból I. A Mátraszőlős 1. lelőhely - Middle miocene fossils from the sections at the Rákóczi chapell at Mátraszőlős  

VÁLÓCZI, T.: A Vaskapu-barlang (Bükk-hegység) felső-pleisztocén faunájának vizsgálata - Investigation of the Upper-Pleistocene fauna of Vaskapu-Cave (Bükk-mountain) 

FŰKÖH, L.: Adatok a Mátraalja negyedidőszaki fejlődéstörténetéhez - Data to the Quaternary development of the southern foreland of Mátra Mountains   

BÁNKUTI, K.: A Mátra Múzeum herbáriuma - a Gotthárd - gyűjtemény I. (Pteridophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonopsida) - The herbarium of the Matra Museum - the Gotthárd collection, part one Pteridophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonospida

KÁRÁSZ, I.-VARGA, J.-LÉGRÁDY, GY.-PELYHE, P.-VARGHA, B.: Root system examinations on the forests of the Hungarian mountain-ranges of medium height    

KOVÁCS, T.-AMBRUS, A.: Eurylophella karelica Tiensuu, 1935 in the Carpathian Basin (Ephemeroptera: Ephemerellidae)        

KOVÁCS, T.-AMBRUS, A.-BÁNKUTI, K.: Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising form collectings of larvae 

VIZSLÁN, T.-PINGITZER, B.: Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Odonata faunájához IV. - Publication of data to the Odonata fauna of County Borsod-Abaúj-Zemplén IV.  

VIZSLÁN, T.-PINGITZER, B.: Adatok Magyarország szitakötő-faunájhoz (Odonata) III. - Data to the Odonata fauna of Hungary III. 

FÖLDESSY, M.: Heteroptera fauna elterjedése a Bükk-hegységben (Észak-Magyarország)        

FÖLDESSY, M.-KOVÁCS, T.: Faunára új karimáspoloska (Heteroptera: Coreidae) előkerülése a gyöngyösi Sár-hegyről - Occurrence of faunistically new Coreidai (Heteroptera) species from Sár-hegy (Gyöngyös, Hungary)  

FAZEKAS, I.: Adatok Magyarország Pyraloidea faunájának ismeretéhez (2.) A Scoparia conicella (La Harpe, 1863) új faj Magyarországon (Microlepidoptera: Crambidae) - Data to Knowledge of Pyraloidea Fauna of Hungary, No. 2. The occurrence of Scoparia conicella (La Harpe, 1863) in Hungary (Microlepidoptera: Crambidae) 

FAZEKAS, I.: Új Pterophoridae nemzetség és faj Magyarországon: a Stangeia siceliota (Zeller, 1847) (Microlepidoptera: Pterophoridae) The New Pterophoridae Genus and Species in Hungary. The Stangeia siceliota (Zeller, 1847)  

ÁBRAHÁM, L.: Az Agrostis puta (Hübner, 1803) újabb példánya a hazai bagolylepke-faunában (Lepidoptera: Noctuidae) - A new specimen belonging to Agrostis puta (Hübner, 1803) is the Hungarian Noctuidae fauna         

BUSCHMANN, F.: A Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) a Jászságban (Lepidoptera: Noctuidae) - The Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) in the Jászság (Lepidoptera: Noctuidea)     

BUSCHMANN, F.: Újra megtaláltam a "jászsági borelii"-t! (Lepidoptera: Noctuidae) - I've found again the "borelii of the Jászság" (Lepidoptera: Noctuidea)        

BUSCHMANN, F.: A Hecatera cappa (HÜBNER, 1809) ismételt magyarországi előfordulása (Lepidoptera: Noctuidae) - The reappearance of the Hecatera cappa (Hübner, 1809) in Hungary (Lepidoptera:Noctuidea)        

ID. KOVÁCS, T.-KOVÁCS, T.: Új Pauesia Quilis, 1931 specis for the Hungarian fauna (Hymenoptera: Aphidiidae)

TÓTH, S.: Az Aggteleki Nemzeti Park zengőlégy faunája (Ciptera: Syrphidae) - The hoverflies fauna of the Aggtelek National Park (Diptera: Syrphidae)           

TÓTH, S.: Adatok a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet zengőlégy faunájához (Diptera: Syrphidae) - Data to the hoverfly fauna of Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet (Diptera: Syrphidae)         

KOVÁCS, T.-HEGYESSY, G.-MEDVEGY, M.: Foodplant data of longhorn beetles from Europe (Coleoptera: Cerambycidae)               

BÁNKUTI, K.: A Stenidea genei Aragona, 1830 cincérfaj újabb hazai előfordulásai (Coleoptera, Cerambycidae) - The new Hungarian occurences of the Stenidea Genei Aragona, 1830    

CSÁNYI, B.: Spreading invaders along the Danubian highway: first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) and C. fluminalis (O. F. Müller, 1774) in Hungary (Mollusca: Bivalvia)   

VARGA, A.-CSÁNYI, B.-MAJOROS, G.: Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca - Bivalvia) - Data on distribution of mussel species in Hungarian rivers based on faunal research of the last decade II.              

VIZSLÁN, T.-PINGITZER, B.-SZENTGYÖRGYI, P.: Adatok a Tardonai-dombság madárvilágához - Contribution to the knowledge of the birds fauna of the Tardona Hills         

GÉCZI, I.: Adatok a Zempléni-hegység és a szomszédos kistájak denevérfaunájához (Mammalia: Chiroptera) - Data to the batfauna of the Zemplen-mountains and the surrounding regions