Őslénytani és Kőzettani gyűjtemény

Általános bemutatás

Az MTM Mátra Múzeuma Őslénytani gyűjteménye két részre oszlik:
1) kvartermalakológiai gyűjtemény,
2) kvarternél idősebb fosszíliák gyűjteménye.

1) A kvartermalakológiai gyűjtemény jelenleg 5 689 tételt tartalmaz. A rétegtani elemzéseknek megfelelően, ásott vagy fúrt szelvényekből (barlangok, felszíni üledékek) gyűjtött anyag Magyarország területéről, a negyedidőszaki üledékekből (pleisztocén, holocén) származik. Holocén anyagát tekintve a legnagyobb múzeumi gyűjtemény.

A gyűjtemény anyagának feldolgozottsága, publikáltsága, szinte teljesnek mondható, csupán a kisebb szórvány anyagok nem kerültek eddig publikálásra. Az anyag egy része leltározott, egy része szekrénykataszteri nyilvántartásban van.

2) A prekvarter gyűjteményben közel 120 000 példányt őrzünk. Ezek feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Több ősmaradványcsoport taxonómiai revíziója, valamint a teljes gyűjtemény nyilvántartási revíziója zajlik jelenleg, így a feldolgozottság mértéke és a taxonok száma folyamatosan növekszik. Legfőbb gyűjtőterületünk a Mátra és a Bükk vidéke. Ugyanakkor találhatók itt testfosszíliák Magyarország teljes területéről, valamint a Kárpát-Pannon régióhoz földtanilag szorosan kapcsolódó területekről pl. Lengyelországból.

 

Munkatársak

Gyűjteményvezető: Fodor Rozália

Önkéntes muzeológus (Kvarter malakológiai gyűjtemény): Dr. Fűköh Levente

 

Nevezetes gyűjteményrészek

Az Őslénytani gyűjtemény alapját a Legányi Ferenc (1884-1964) által 1953-1963 között gyűjtött fosszíliák adják.

 

Típusanyag

Kvartermalakológiai gyűjtemény: 1 db (holotípus)

Prekvarter gyűjtemény: 50 db

 

Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban látogatható.

Kölcsönzés, a múzeum ügyrendi szabályzatában rögzítetteknek megfelelően történik.