Történeti gyűjtemény

Általános bemutatás

A múzeum Történeti Gyűjteménye elsősorban Gyöngyös város és közvetlen környéke tárgyi, képi és írásos emlékeit gyűjti. Ez alól egyedül a Vadászattörténeti Gyűjteményi egység kivétel, mely az egész Kárpát-medencéből tartalmaz anyagot.

A Történeti Gyűjtemény legkorábbi darabjai az 1887-ben megnyílt Mátra Múzeum megőrződött gyűjteményéből származnak, melyeket 1957-ben a városi tanács adott át az újonnan felállított múzeumnak. Sajnos darabszámuk minimális, hiszen a gyűjtemény az 1917-es tűzvészben nagyrészt elpusztult, szétszóródott.

 

Munkatársak

Gyűjteményvezető: Báryné Dr. Gál Edit

 

Nevezetes gyűjteményrészek

Bugát Pál gyűjtemény

Bugát Pál szegény sorsú szabómester fiaként 1793. április 12-én született Gyöngyösön. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején az első felelős kormány felkérését elfogadva az országos tiszti főorvosi megbízatást egészen a világosi fegyverletételig teljesítette. A szabadságharc bukása után menekülnie kellett, ezért szülővárosában hét hétig rejtegették a ferences rendházfőnök szobájában. 1850-től 1865. július 9-én bekövetkezett haláláig Budán, a Városmajorban élt.

A Mátra Múzeum 1969-ben kapta meg a Bugát-hagyatékot, amely bútorokból, oklevelekből, festményekből áll. A gyűjtemény teljes egészében leltározott és feldolgozott.

 

Ipartörténeti gyűjtemény

Gyöngyös mezőváros gazdaságtörténetében a 15. század végétől jelentős szerepet játszottak a céhek. A múzeum ipartörténeti gyűjteménye őrzi a legrégebbi tárgyakat. A gazdag iratanyagban 18-19. századi bizonyságlevelek, jegyzőkönyvek, vándorkönyvek, privilégiumlevél, halotti társulati könyvek találhatók. Tárgyi anyagában legjelentősebb a szabók 1614-es ezüst pecsétnyomója, a céhládák közül a szűcsök 1756-ban készült kazettás festett ládája, a Szent Kereszt céh kancsója, valamint a gyöngyösi szíjgyártó céh 1806-os behívótáblája.

 

Keresési lehetőség

A Történeti Gyűjtemény teljes adatbázisának feltöltése folyamatban van.

 

Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt. Tudományos céllal, helyszíni kutatásokra írásbeli engedélyt kell kérni az intézmény vezetőjétől a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal.