Orczy-kastély

A kastély

Az Orczyak – bár nem mindig laktak a városban – Gyöngyöst mindig fő birtokuknak tekintették; a birtokot és a bárói rangot megszerző Orczy István a város főtemplomában alussza örök álmát. Fia, báró Orczy I. Lőrinc itt, a város határán kívül, az Egerbe menő országút mentén 1770-ben U-alaprajzú vadászkastélyt építtetett, melyet unokája, II. Lőrinc alakíttatott át klasszicista stílusú városi palotává. A család itt élő tagjai egészen az 1930-as évek közepéig, a kastély eladásáig játszottak szerepet a település életében. Egykori otthonuk 1957 óta ad helyet a Mátra Múzeumnak.

A mamut

Az Orczy-kastély központi terében egy 50 ezer éves gyapjas mamut csontváza fogadja a látogatókat. Az állat Mátraderecskén került elő 1949-ben. A tudományos csonttani vizsgálatok alapján életkora 50-55 év, tehát kifejlett állat. „Brúnó” 1970 óta része a Mátra Múzeum állandó kiállításainak.

Vadászattörténet

A 18. században, a Mátra rengetegeiben mindennaposak voltak a főúri vadászatok. Különösen –mint a földesurak egymás közötti levelezéséből kitűnik – a farkasvadászatok voltak igen népszerűek. Ezek megelevenítésére és a vadászat történetének megismertetésére a kastély földszinti barokk termeiben lévő vadászattörténeti kiállításban nyílik lehetőség, ahol nem csak e kedvtelés nemes - és kevésbé nemes - eszközeit, de a vadászat szépségeit is bemutatjuk.

Helytörténet

A várostörténetet, a városi életmódot bemutató kiállítási egység az épület emeletén, a kastély egykori vendégszobáiban kapott helyet. Gyöngyös kiemelkedő szülötte volt Bugát Pál orvos, tanár, nyelvújító, az 1848-as szabadságharc főorvosa, akinek hagyatéka, személyes tárgyai, 1969-ben kerültek a múzeumba. Az emeleti folyosó DNy-i sarokszobájában a 2005-ben történt falkutatás során csodálatos 18. századi falképek kerültek elő. Ez lehetett a kastély egyik legreprezentatívabb terme. Ezért itt, a falképek között ismerhetik meg az idelátogatók az Orczy család történetét, valamint a kiállított bútorok, használati tárgyak segítségével bepillantást kaphatnak egy főúri család hétköznapjaiba is. A déli szárny folyosójának utolsó termében a város történetét dióhéjban összegző kiállítási egység várja az érdeklődőket.

Élménytér

A kastély emeletén, a korábbi ásvány- és őslénytani kiállítások termeiben 2019-ben új, elsősorban pedagógiai célokat szolgáló élménytér nyílt.