Könyvtár

Az MTM Mátra Múzeuma Könyvtára nem nyilvános, tudományos szakkönyvtár. A Könyvtár feladata, hogy gyűjtse, megőrizze és feltárja a természettudományok, valamint a hozzá kapcsolódó határ- és segédtudományok tudományos és ismeretterjesztő szakirodalmát, mindezekből következően pedig részben saját gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, részben más könyvtárakkal és szolgáltatókkal együttműködve hozzáférhetővé tegye olvasóinak ezen kulturális javakat.

A Könyvtár számára a Múzeumban folyó kutatómunka mindenkori igényei szabják meg az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési arányait, a gyűjtés körének szélességét és mélységét. A főgyűjtőkörébe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a Könyvtár tudományos feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek, amelyekkel a Múzeum kutatóinak szakirodalmi ellátását biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a gyűjtemény törzsanyagát:

 - Tudománytörténet
 - Kiállítások
 - Múzeumok, muzeológia
 - Múzeumpedagógia
 - Természetvédelem, környezetvédelem
 - Ásványtan
 - Földtudományok, különösen: általános földtan, földtörténet, rétegtan, kőzettan
 - Őslénytan, paleontológia
 - Biológia, különösen: embertan, antropológia, általános biológia, általános
   ökológia, általános genetika, evolúció, parazitológia, mikrobiológia
 - Növénytan, botanika
 - Állattan, zoológia
 - Az MTM Mátra Múzeuma története

Mellékgyűjtőkörként az alábbi szakterületek dokumentumai kiegészítik a főgyűjtőkört:

 - Kongresszusok, konferenciák – a múzeum tevékenységéhez
 - Néprajz
 - Vadászat, halászat
 - Régészet
 - Földrajztudomány
 - Utazások, útleírások
 - Történelem

A könyvtár vendégkutatók számára előzetes bejelentkezéssel és jóváhagyott kutatási engedély birtokában látogatható.

A használók igényüket az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudják jelezni:

 - telefon: 06-37-505-530
 - e-mail: matramuzeum@nhmus.hu

A könyvtár székhelye és címe:
 - 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40.

 

 

Hasznos dokumentumok:

 

 

 

Legányi Ferenc kéziratos naplóinak mutatója
Összeállította: Dr. Fűköh Levente

 

(a mutató megtekintéséhez kérjük kattintson a képre)