Rovargyűjtemény

A Rovargyűjtemény a Mátra Múzeum második legnagyobb gyűjteménye, mintegy 260 ezer egyedileg preparált száraz példányt és mintegy 10 ezer fiolában tárolt alkoholos anyagot tartalmaz. A múzeum munkatársai által gyűjtött, vásárolt és és a múzeumnak adományozott példányok Magyarországról, a Kárpát-medence más részeiből, Európa déli területeiről, illetve más kontinensekről származnak.

Munkatársak

Gyűjteményvezető: Kovács Tibor
Preparátor: 

Nevezetes gyűjteményrészek

A Kempelen-gyűjtemény
Tudománytörténeti érdekesség Kempelen Radó (1815–1892) pénzügyi tanácsos gyűjteménye, amely a múzeum legrégebbi rovaranyagát tartalmazza. Kempelen a 20 éven át tartó gyűjtéseinek eredményét (8886 bogár és 3522 lepke) 1886-ban az egri Ciszterci Főgimnázium szertárának ajándékozta, onnan került múzeumunkba.

Cincérek rágásképének gyűjteménye

Hazai cincéreink előfordulását az adott helyen a lárvák jellegzetes rágásképe alapján is bizonyítani lehet. A hét rovardoboznyi anyagban a különböző rágásképtípusokat és az őket „készítő” fajokat mutatjuk be.

A száraz gyűjteményben található csoportok:

Lepkék – Lepidoptera (120442 példány) magyar, palearktikus, kanadai, trópusi területek
Bogarak – Coleoptera (82540 példány) magyar, palearktikus, trópusi területek
Poloskák – Heteroptera (26304 példány) magyar, Kárpát-medence, trópusi területek
Kétszárnyúak – Diptera (19523 példány) magyar
Hártyásszárnyúak – Hymenoptera (3936 példány) magyar
Szitakötők – Odonata (1565 példány) magyar
Tegzesek – Trichoptera (538 példány) magyar
Egyenesszárnyúak – Orthoptera (1292 példány) magyar
Recésszárnyúak – Neuroptera (807 példány) magyar

Az alkoholos anyag legjelentősebb része a magyarországi kérészlárvák(Ephemeroptera) gyűjteménye (7710 fiola). További kérészek, illetve álkérészek (Plecoptera) és tegzesek (Trichoptera) lárvái és imágói találhatók a Kárpát-medence egyéb régióiból, Litvániából és a Balkán-félszigetről. A teljes anyag az elmúlt 20 év gyűjtéseinek eredménye, A tegzesanyag néhány ázsiai típuspéldányt is tartalmaz.

Típusanyag 

Álkérészek (Plecoptera): 3 faj 
Tegzesek (Trichoptera): 19 faj

Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban látogatható.
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni.
Helyszíni kutatásokra engedély ezen a nyomtatványon kérhető legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt.