Múzeumtörténet


A dokumentum a képre kattintva nyílik meg.

 

A Mátrába vezető 24-es út mentén található az MTM Mátra Múzeuma, amely Magyarország legnagyobb természettudományi gyűjteményével rendelkező vidéki múzeuma, s emellett jelentős helytörténeti és vadászattörténeti gyűjteménnyel is rendelkezik. A múzeum története a 19. századra nyúlik vissza, s bár az eltelt évszázad során többször átalakult, ma is őrzi a kezdetek hagyományait.

Gyöngyösön 1887-ben, Hanák Kolos ügyvéd kezdeményezésére, 287 fővel megalakult a Magyarországi Kárpát Egyesület Mátra Osztálya, mely célul tűzte ki a „Mátra múzeumának” felállítását, ahol a vidék állat-, növény- és ásványtani példányait, háziipari cikkeit és turisztikai tárgyait kívánták összegyűjteni. Az elsődleges cél tehát a természetrajzi, régészeti, gazdaságtörténeti, történeti érdekességek összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és a nagyközönségnek való bemutatása volt. Az begyűjtött anyagnak a gimnázium biztosított egy osztálytermet, ahol 1887. május 15-én megnyílt a Mátra Múzeum. 

1917. május 21-én iszonyú tűzvész pusztított Gyöngyösön, ám a múzeumi kincsek zömét sikerült kimenteni. Sajnos azonban az épségben (és őrizetlenül) maradt anyagot a lakosság „megőrzésre” széthordta. 1931-ben Guba Pál piarista tanár vezetésével új közgyűjteményi intézmény alakult Gyöngyös Megyei Város Múzeuma néven. Dr. Puky Árpád polgármester a városháza épületének két földszinti termét végleg átengedte múzeumi célra. Bár a gyűjtemények a világháborút átvészelték, azoknak jelentős részét a front elvonultával a város lakossága most is szétdúlta, az értékeket eltulajdonította, s tönkrezúzta a számára értéktelennek tartott tárgyakat.

Az 1950-es években a múzeumalapítási törekvés ismét lángra kapott. 1952. május 2-án megalakult a Múzeumszervező Bizottság, és 1952. szeptember 1-jén jelképesen létrejött a Mátra Múzeum, amelynek a város átadta a korábbi múzeumból megmaradt, illetve visszagyűjtött tárgyakat. 1954. július 12-én megkezdődött az Orczy-kastély épületének kiürítése és múzeumi célokra történő kialakítása. 1956 májusában megérkezett az új működési engedély, amely a Mátra Múzeumot tájmúzeumként, néprajzi és helytörténeti múzeumi gyűjtőkörrel ruházta fel.

1957. július 21-én délelőtt 10 órakor az Orczy-kastélyban megnyílt a Mátra Múzeum, amelynek öt termében a Mátra élővilágával, a környék néprajzával, a város történetével, iparával, valamint szőlészetével és borászatával ismerkedhettek a látogatók. Az „újraalakult” múzeum gyűjtési köre ily módon kiterjedt a természetrajzra, a régészetre, a történelemre és néprajzra is. Az 1960-as években sorra jöttek létre a megyei múzeumi igazgatóságok. Ettől az időtől kezdve a Mátra Múzeum a megyei tanács, illetve a Heves Megyei Múzeumi Igazgatóság irányítása alá tartozott.

1970-ben nyílt meg az a nagyszabású természettudományi kiállítás, amelynek középpontjában a Mátraderecskén megtalált mamut állt. Ezt követően fokozatosan alakult ki a Mátra Múzeumnak az a szerkezete, amely ma is meghatározó, s melyet a természettudomány és a helytörténet együttes megléte jellemez.

A Heves Megyei Önkormányzat és Gyöngyös Város Önkormányzata 2004-ben címzett támogatásra nyújtotta be az Orczy-kastély és a kert megújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt. A város a projekt első ütemét az Európai Unió társfinanszírozásában, a Regionális Fejlesztési Operatív program keretében 820 millió forintos költséggel hajtotta végre. Ekkor a kastélyépület és a kerítések mellett a délkeleti, valamint a délnyugati gloriett rekonstrukciója készült el. A 2006-ban kezdődő második ütem az új természettudományi pavilon felépítésére és a kert revitalizációjára irányult. Megvalósítása mintegy 1,2 milliárd forintba került. A rekonstrukció kiemelkedő színvonalát 2009. június 5-én az értékmegőrzés kategóriában Europa Nostra-díjjal ismerték el.

2012. december 31-én a Mátra Múzeum a Magyar Természettudományi Múzeum kezelésébe került, annak önálló működési engedéllyel rendelkező tagintézménye lett. Az Orczy-kastély állami, míg a kert és a természettudományi pavilon városi tulajdonban maradt. Az intézmény fő profilja a természettudomány, de emellett továbbra is tevékenységi körébe tartozik a helytörténeti tárgyak, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, a helyi tárgyi, szellemi, épített örökség feltárása, a kiállításokra alapozott komplex természetismereti, helytörténeti múzeumpedagógiai programok rendezése, szervezése, lebonyolítása.

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma szakmai besorolását tekintve tematikus múzeum, gyűjtőköre kiterjed a természettudományokra és a történelmi emlékekre.

Küldetése, hogy „felébressze és fenntartsa a természet és kultúra sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet és kulturális értékek megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra és történettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket, különös tekintettel az észak-magyarországi régióra és Gyöngyös város környékére.”

Az intézmény 2010-ben, a teljes körű múzeumfejlesztésért, a kiállításokhoz kapcsolódó muzeológiai és közművelődési munkáért elnyerte „Az év múzeuma”-díjat.

2017 májusában a Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány pályázatot adott be az EFOP-3.3.6-17 számú felhívásra. Ennek kapcsán a múzeum kastélyépületében az egykori ásvány- és őslénytani állandó kiállításoknak helyet adó négy emeleti terem alakult át a legmodernebb multimédiás, audiovizuális eszközökkel felszerelt, immár a legifjabb múzeumlátogatók igényeit is teljes mértékben kielégítő élményközponttá. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma évi mintegy 50 ezer fős látogatói számával Gyöngyös legjelentősebb kulturális és turisztikai csomópontja, ugyanakkor fontos szerepet játszik a gyöngyösi lokálpatriotizmus megerősítésében, hiszen maga az intézmény a folyamatosan épülő és átörökíthető közös emlékezet unikális találkozóhelye.