Múzeumi órák és foglalkozások

A Mátra Múzeum által kínált múzeumi órák és foglalkozások, a kiállítások anyagát és témáját feldolgozó tanórán kívüli ismeretszerzést szolgáló fórumok. Az órák felépítéséből és témaválasztásából adódóan a földrajz, biológia, történelem, környezetismeret, természetismeret, honismeret tárgyak tanmenetéhez kapcsolhatók, az iskolai órák anyagát kiegészítő, de önmagukban is feldolgozható ismereteket nyújtó foglalkozások.
A múzeumi órák, foglalkozások, tárlatvezetések előzetes egyeztetés alapján rendelhetők.

 

Információ és bejelentkezés:
Telefon: 06-37-505-530/123 mellék, 06-20-370-4690
Email: fodor.rozalia@nhmus.hu
Postacím: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40.