Küldetésnyilatkozat

A Mátra Múzeum küldetésnyilatkozata
Az MM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet és kultúra sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet és kulturális értékek megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra és történettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket, különös tekintettel az észak-magyarországi régióra, a Mátra vidékére és Gyöngyös város környékére. 
A nemzeti vagyon részét képező magyarországi és észak-magyarországi, Mátra vidéki természettudományos és helytörténeti gyűjteményeit, tudását és felkészültségét felhasználva kiállítások, közönségprogramok és publikációk formájában komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi rétege számára, különös tekintettel a régióban élőkre. Növelve ezzel a régió közösségi kohézióját és elkötelezettségét a terület természeti és kulturális örökségünk védelme iránt. Ezzel is növelve a térség kulturális és ökoturizmusában résztvevők számát.
Kutatásai és az ismeretek megosztása révén hozzájárul Észak-Magyarország és a Mátra vidéki bio- és geodiverzitásának, valamint Gyöngyös város történeti értékeinek a megismeréséhez, megőrzéséhez.

A Mátra Múzeum jövőképe
A Mátra Múzeum nyitott, befogadó, kulturális és közösségi helyszín, ahol a komplex múzeumi élményen keresztül értékteremtő-tudásátadó, szemléletformáló és közösségteremtő tevékenység folyik a városi közösség erősítése szolgálatában, valamint a régiós természettudományos muzeológiai központ megteremtése érdekében. A város életében megkerülhetetlen kulturális intézmény és közösségi helyszín.