Vízi rovarok (Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera) faunisztikai, ökölógiai és taxonómiai kutatása Magyarországon és a Balkánon

Bereczki Judit, Kovács Tibor, Murányi Dávid, Oláh János

Az általános felmelegedés mellett napjaink egyik nagyon súlyos környezeti problémája a vizek mederviszonyainak drasztikus átalakítása, erőteljes szennyezése, és emiatt a vízi élőhelyek ökológiai állapotának megváltozása. Fokozottan érinti ez azokat az állatcsoportokat, melyek igen érzékenyek a vízminőségre, így a kérészeket (Ephemeroptera), a szitakötőket (Odonata), az álkérészeket (Plecoptera) és a tegzeseket (Trichoptera). A faunisztikai és ökológiai kutatásaink kiegészülnek egyes álkérészcsoportok (Besdolus, Perlodes) molekuláris taxonómiai vizsgálatával.