Magyarországi szitakötők és lárvabőreik

Jelenleg a Földön élő szitakötő (Odonata) fajok száma kb. 6000. Magyarország területéről 64 fajt mutattak ki. A szitakötők a vizek elismert indikátor élőlényei, így hazai fajaink több mint egyharmada védett és számos közülük nemzetközileg is kiemelt jelentőségűnek minősül.

Kiállításunkban a mindenki által ismert parádés légi mutatványokra képes, gyors röptű imágókon kívül azok levedlett lárvabőreit (exuvium) is láthatjuk. A szitakötők egyedfejlődésében (átváltozás) hiányzik a bábállapot. A petéből kikelő lárvák a leg különbözőbb víztípusokat népesítik be: az erdei utak pocsolyáitól kezdve lápokon, mocsarakon, tavakon, tengerszemeken keresztül patakokat, folyókat és folyamokat. Mind a lárvák, mind pedig az imágók valamennyien veszedelmes ragadozók, elsősorban rovarlárvákkal illetve rovarokkal táplálkoznak, de képesek apróbb kétéltűek és halak zsákmányolására is. Nem csak élőhelyeik, de élettartamuk is változó, bizonyos fajok kifejlődéséhez elég néhány hónap, míg másokéhoz 3-4 év szükséges. A vízből a partra, part menti növényzetre kimászó lárva bőre felreped és kibújik belőle a szitakötő. A szárnyait a bennük levő csövecskékbe préselt levegővel teríti ki, hogy miután az megszilárdult “búvárruháját” a parton hagyva induljon légi útjára.

Szöveg: Kovács Tibor

Kép: Kovács Tibor