Hazai poloskák III.

 

 

Reduviidae – Rablópoloskák családja

Kozmopoliták, világszerte mintegy 7000 faja él, túlnyomó többségük szárazföldi és ragadozó életmódot folytatnak. Magyarországon 22 fajuk fordul elő.

A szemetes zugpoloska nevét arról kapta, hogy a fiatal nimfák testüket apró homokszemcsékkel, porral és más törmelékkel borítják. Ezek a szemcsék a kültakaró mirigyei által termelt ragacsos váladék és a horgonyszerű szőrök segítségével tapadnak meg a lárva egész testén. Ez a fajta álcázási mód más poloskáknál is megfigyelhető, de szinte kizárólag csak a lárváknál. Bár a szemetes zugpoloska csípése kellemetlen, emberre veszélytelen. Táplálékát szárazföldi ászkák, fátyolkák, fülbemászók adják illetve más apró rovarok.

 

Aradidae – Kéregpoloskák családja

Világszerte közel 2000 fajuk él. Szárazföldi poloskák. Magyarországon 24 fajuk fordul elő.

A mérsékeltövi fajok túlnyomó többsége az elpusztult fák kérge alatt rejtőzködik, de a trópusokon gyakran az avarban vagy a lehullott ágakon, gallyakon találhatók meg. Gazdasági szempontból jelentéktelenek. A legtöbb fajról úgy gondolják, hogy gombákkal, gombafonalakkal táplálkoznak.

 

Berytidae – Szúnyogpoloskák családja

Világszerte több mint 170 fajuk él. Szárazföldi életmódod folytatnak. Magyarországon csak 16 faj fordul elő.

A szúnyogpoloskák megjelenésüket tekintve kicsit hasonlítanak a szúnyogra: karcsú test, nagyon vékony, hosszú láb, azonban semmiféle rokonságban nem állnak velük. Apró termetük és lassú mozgásuk miatt ritkán kerülnek szem elé.

 

Lygaeidae – Bodobácsok családja

Megjegyzés: korábban elég tágan kezelték a bodobácsok családját. Sok olyan fajt is ide soroltak, amik újabban már egy másik családba tartoznak. A Mátra Múzeum kiállításában még a tágabb értelmezésű felosztás látható.

Az „igazi” bodobácsoknak, körülbelül 1000 faja él világszerte. Magyarországon 29 faj fordul elő.

A hazai bodobácsok színezetükben a barna, fekete, szürke és a vörös szín dominál. A vörös színű fajok hasonlítanak a verőköltő bodobácsokra, ám utóbbiaknak, ha van is szárnyuk, hiányzik a világos folt a félfedő potroh feletti részéről, illetve mintázatukban is eltérőek. A bodobácsok növényi nedveket szívogatnak. Leggyakrabban a lovagbodobáccsal lehet találkozni.

 

Pyrrhocoridae – Verőköltő poloskák családja

Világszerte, szárazföldi környezetben több mint 350 fajuk él. Azonban Magyarországon csupán 2 fajuk fordul elő. Külsőre hasonlítanak a bodobácsokra, de hiányzik a fehér folt az elülső szárnyuk potroh feletti részéről.

A hazai két faj megjelenésükben igen eltérőek. A szegélyes bodobács sötétbarna, majdnem fekete, míg a verőköltő bodobács élénkvörös fekete foltokkal. Leggyakrabban a verőköltő bodobáccsal találkozhatunk. Már kora tavasszal megfigyelhetők, ahogy fák, bokrok tövében nagy csapatokba verődve sütkéreznek és szívogatnak. Mind a lárvák, mind a kifejlett poloskák növényi nedveket szívogatnak. Ugyanakkor az elhullott rovarok tetemeiből is szívesen szívogatnak. Egyes példányok szárnya teljesen kifejlődött, míg másoknak csökevényes.

 

Coreidae – Karimáspoloskák családja

Világszerte több mint 1900 fajuk él, azonban Magyarországon csak 25 fajjal találkozhatunk.

A karimás poloskák nevüket onnan kapták, hogy testük általában oválisan megnyúlt, a potroh szélesebb, mint a test többi része. Azonban egyes fajok teste inkább párhuzamos. Egyes fajainál a 3. pár lábuk lábszára kiszélesedik (pl. nyugati levéllábú poloska) vagy mind a toron, mind a potrohon csipkére emlékeztető nyúlványokat visel, amin számos kitintüske figyelhető meg (pl. lándzsás karimáspoloska). A karimáspoloskák növényi nedveket szívogatnak.

Érdekesség, hogy a lándzsás karimáspoloska a petéit nem hagyja magára, hanem hordozza őket, így védve a különféle parazitáktól.

 

Alydidae – Tövispoloskák családja

Világszerte, mintegy 300 fajuk él, Magyarországon azonban csak 3 fajjal találkozhatunk.

Karcsú, megnyúlt testű poloskák. A fejük háromszög alakú, a szemüknél a legszélesebb. A 3. pár láb combján gyakran fűrészfogszerű képleteket figyelhetünk meg. A szárazabb élőhelyeken fordulnak elő, ahol növényi magvak nedveit szívogatják. A fiatal lárvák gyakran a hangyákat utánozzák megjelenésükben.

 

Rhopalidae – Üvegpoloskák családja

Világszerte több mint 200 fajuk él. Magyarországon 19 fajjal találkozhatunk.

Külső megjelenésükben egyes fajok igen hasonlítanak a bodobácsokra, ilyen a piros karimáspoloska, de ennek a fajnak a szárnyán nincs fehér folt a potroh feletti részén. Míg más fajok (pl. karcsú botpoloska) külsőleg a mezei poloskákra emlékezetet.

Megjegyzés: Az említett két poloska esetében a magyar név igencsak félrevezető. Nem a közelebbi rokonságot tükrözi, hanem a az állatok külső megjelenését emeli ki.

 

Szöveg: Dr. Kiss Ádám

Kép: Magyar Balázs