Gál Edit publikációi

Utoljára frissítve: 2018.08.08.

B. GÁL EDIT: A gyöngyösi ipar fejlődése (1872-1960) In: Tanulmányok Gyöngyösről (Szerk.: Havasi Péter, Kecskés Péter) Gyöngyös 1984

B. GÁL EDIT: Életutak, mestersorsok Gyöngyösön. In: Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon. (Szerk.: L. Nagy Zsuzsa) Társadalom- és művelődéstörténeti Tanulmányok 11. MTA TTI
Budapest 1994

B. GÁL EDIT: A hatvani uradalom a XVIII. században, az 1796-os összeírás tükrében. In: Grassalkovichok emlékezete (Szerk.: Horváth László) Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 15. Hatvan

B. GÁL EDIT: A hatvani uradalom a Grassalkovichok idején (1746-1851) In: AGRIA XXXV. Szerk.: Petercsák Tivadar- Veres Gábor) Eger 1999

B. GÁL EDIT: A hatvani uradalom birtoklás és igazgatástörténeti vázlata, különös tekintettel a Grassalkovichok földesuraságára. In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 1997

B. GÁL EDIT: A debrő-parádi uradalom működési vázlata az 1820-as számadáskönyv alapján. (Orczy-gazdaságok a 18-19. században I.) In: AGRIA XXVII-XXVIII. Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 1992

B. GÁL EDIT: A debrő-parádi uradalom átvételi leltára 1777-ből. In: AGRIA XXIX-XXX. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 1994

B. GÁL EDIT: A tiszaabádi uradalom1835. évi leltára. Forrásismertetés. In: AGRIA XXXVII. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 2001

B. GÁL EDIT: Erdőkövesd 1774. évi inventáriuma. Archivum (Szerk.: Csiffáry Gergely) 2002

B. GÁL EDIT: Az Orczy-család társadalmi, gazdasági felemelkedése a 18. században és a 19. század első felében. In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 1993.

B. GÁL EDIT: Az Orczy-család vagyoni helyzete és javai a XIX. században. Archivum supplementum ad honorem Béla Kovács dedicatum. (Szerk.: Bán Péter – Á. Varga László) Eger 1993

B. GÁL EDIT: Az Orczy-bárók. Család- és birtoklástörténeti vázlat In: AGRIA XXXVI. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 2000

B. GÁL EDIT: Adatok a gyöngyösi Orczy-kastély építés és birtoklástörténetéhez.
In: AGRIA XXXIV. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 1998

B. GÁL EDIT: Az Orczy-kert története In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 2003

B. GÁL EDIT - Földessy Mariann: Az Orczy-kastély és kert építéstörténete, kertészeti és biológiai revitalizációja, felújítási programja. Gyöngyös, 2001

B. GÁL EDIT - Földessy Mariann- Kurta Zsolt: Az Orczy-kastély és kert felújítási programterve Gyöngyös 2002.

B. GÁL EDIT - Szilcz Ágnes-Deák Endre: Életmód és temetkezési szokások Gyöngyösön a 18. század végén, 19. század elején. –Miről árulkodik a Szent Erzsébet templom kriptája?- In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 1995

B. GÁL EDIT: A gyöngyösi Szent Erzsébet templom kriptájának viseletanyaga, mint történeti forrás. In: Történeti Muzeológiai Szemle (Szerk.: Pintér János) Bp. 2003

Gyöngyös – egy kisváros a Monarchia utolsó éveiben (Szerk.: B. GÁL EDIT - Fűköh Levente-Horváth László) Gyöngyös

B. GÁL EDIT: Kisvárosi életmód a XIX. század végén. In: AGRIA XXXIII. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 1997

B. GÁL EDIT: Főúri életmód egy vidéki városban. Adatok a Hallerek gyöngyösi birtoklásához. In: AGRIA XXXIX. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 2003

B. GÁL EDIT Gyöngyös belvárosának városképi alakulása a századforduló éveiben.
KOR-TÉR-KÉP I. In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 2000

B. GÁL EDIT: Gyöngyös városképi alakulása 1917-1937 között. KOR-TÉR-KÉP II. In: Mátrai Tanulmányok (Szerk.: Horváth László) Gyöngyös 2001

B. GÁL EDIT: A gyöngyösi Főtér városképi alakulása. Gyöngyös 2000

B. GÁL EDIT: Az egykori Hanák-ház építés és birtoklástörténete Gyöngyös 2002

A Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyös 1962-2002 40 év - jubileumi kiadvány (Szerk.: B. GÁL EDIT - Dr. Pálos Lászlóné). Gyöngyös 2002

A Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyös 1962-2002 40 év - jubileumi évkönyv (Szerk.: B. GÁL EDIT - Dr. Pálos Lászlóné). Gyöngyös 2003

B. GÁL EDIT: Szőlő és bor a helyi művészetben In: Mátaalji borok könyve (Szerk.: Csizmadia László) Budapest 2001

B. GÁL EDIT: A Borút településeinek története. In: Mátaalji borok könyve (Szerk.: Csizmadia László) Budapest 2001

B. GÁL EDIT: Gyöngyösi évszázadok . Kiállításvezető Gyöngyös1987.

B. GÁL EDIT - Földessy Mariann-Pálos Lászlóné: Mátra Múzeum . Kiállításvezető (Szerk.: Fűköh Levente) Gyöngyös

B. GÁL EDIT: Gyöngyös gazdaságtörténete. In.: Gyöngyös helytörténeti olvasókönyv (Szerk.: Fűköh Levente - B. GÁL EDIT )

B. GÁL EDIT – Szelényi Károly: Gyöngyös – városvezető (2004)

B. GÁL EDIT: Gyöngyös (várostörténet, oktatástörténet, gazdaságtörténet)
(Szerk.: Fűköh Levente – Rákóczi Jánosné)

Ecséd – Arcok, sorsok, hétköznapok. Fotóalbum (Szerk.és írta: B. GÁL EDIT) Ecséd 2006

Gyöngyös régi képeslapokon (Szerk. és írta: B. GÁL EDIT – Guszmanné Nagy Ágnes) Gyöngyös, Veszprém 2007

B. GÁL EDIT: Gyöngyösi házak a szentendrei skanzenben In: AGRIA XLIII. (Szerk.: Veres Gábor) Eger 2007

B. GÁL EDIT: Adatok a régi gyöngyösi gimnázium építés- és oktatástörténetéből In: AGRIA XLII. (Szerk.: Petercsák Tivadar) Eger 2006