Füköh Levente publikációi

LEKTORÁLT DOLGOZATOK REFERÁLT HAZAI FOLYÓIRAT
 
Önálló:
 
1. FŰKÖH, L. (1977): A Fejér megyei Sárrét holocén Mollusca-faunájának biosztratigráfiai vizsgálata.– Soosiana, 5: 17-26.
2. FŰKÖH, L. (1977): Heves nagyközség melletti pleisztocén képződmények malakológiai vizsgálata.– Egri Múzeum Évkönyve, 15: 11-19.
3. FŰKÖH, L. (1979): Holocén barlangi üledékek puhatestűinek vizsgálata.– Karszt és Barlang, 1-2: 5-10.
4. FŰKÖH, L. (1979): Kvarterfaunisztikai vizsgálatok barlangi üledékekből.– IV. Magyar Malakológus Találkozó Gyöngyös, p: 7-8.
5. FŰKÖH, L. (1980): Adatok az Upponyi-szoros csigafaunájához.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 6: 137-145.
6. FŰKÖH, L. (1980): Az Upponyi-szoros recens faunája.– Malakológiai Tájékoztató, 1: 17.
7. FŰKÖH, L. (1980): Észak-magyarországi barlangok holocén üledékeinek kvarter-malakológiai vizsgálata.– Soosiana, 8: 85-88.
8. FŰKÖH, L. (1980): Tervezett kutatás a Büki Nemzeti Parkterületén.– Malakológiai Tájékoztató, 1: 32.
9. FŰKÖH, L. (1980): VI. Magyar Malakológus Találkozó. Miskolc. - Malakológiai Tájékoztató,1: 36.
10. FŰKÖH, L. (1981): A Kis-kőháti-zsomboly holocén Mollusca-faunája.– Soosiana, 9: 5-8.
11. FŰKÖH, L. (1981): Az egri múzeum őslénytani típusanyaga. Paleobotanika I. –Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 7: 153-160. 
12. FŰKÖH, L. (1982): A holocén faunakutatás jelentősége a recens fauna feltárásában.– Malakológiai Tájékoztató, 2: 12-13.
13. FŰKÖH, L. (1982): Pleisztocén szelvény az Eger-patak völgyében.– Malakológiai Tájékoztató, 2: 17-18.
14. FŰKÖH, L. (1982-1983): Bericht űber das VI. Ungarische Malakologentreffen (1981). - Soosiana 10-11:3-4.
15. FŰKÖH, L. (1983): A bükki holocén Molluscák állatföldrajzi csoportosítása. The Zoogeographical Groupping of the Holocene Molluscs in the Bükk.– Malakológiai Tájékoztató, 3: 37-38. (38-39)
16. FŰKÖH, L. (1983): A Horváti-lik (Uppony) őslénytani ásatásának malakológiai eredményei.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 8: 35-46.
17. FŰKÖH, L. (1983): Negyedkori üledékek biosztratigráfiai vizsgálata az Eger-völgyében.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 8: 31-34.
18. FŰKÖH, L. (1984): Adatok a monosbéli (Bükk) édesvízi mészkő és mésziszap üledékek Mollusca-faunájahoz.– Soosiana, 12: 3-6.
19. FŰKÖH, L. (1985): A New Daudebardia species of Holocene from the Bükk Mountains (North Hungary).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 10: 15-16.
20. FŰKÖH, L. (1985): Report on the 9th Meeting of the Hungarian Malacologists (1984). - Soosiana 13:78.
21. FŰKÖH, L. (1986): A Fertő-tó medenceüledékeinek biosztratigráfiai vizsgálata I. Biostratigraphische Untersuchungen an den Beckenablagerungen des Neusiedlen Sees (Erste Teil).– Malakológiai Tájékoztató, 6: 19-23. (24-34)
22. FŰKÖH, L. (1986): Comparing the Holocéne and the recent Mollusc faunas of Hungary. - Soosiana 14: 61-69.
23. FŰKÖH, L. (1987): A Rejtek I.-kőfűlke és a Petényi-barlang (Bükk-hegység) Mollusca-faunájának malakosztratigráfiai vizsgálata.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 12: 9-13.
24. FŰKÖH, L. (1987): Adatok Magyarország negyedidőszaki Mollusca-faunájához. - Malakológiai Tájékoztató, 7: 11-17.
25. FŰKÖH, L. (1987): Evolution of the Mollusca fauna of the Hungarian Uplands in the Holocene. In: PÉCSI, M.-KORDOS, L. (ed.): Holocene Environment in Hungary.– Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, Theory-Methodology-Practice, 41: 49-56.
26. FŰKÖH, L. (1988) Malakostratigraphische Untersuchung der Bodenablagerungen im Fertőseebecken II.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 13: 23-36.
27. FŰKÖH, L. (1988): Biostratigraphic Investigations in a Holocene Basin of Transdanubia. In: PÉCSI, M.-STARKEL, L. (ed.): Paleogeography of Carpathian Regions.– Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, Theory-Methodology-Practice, 47: 125-133.
28. FŰKÖH, L. (1988): Újabb adatok a Rejtek-környéke (Bükk-hegység) holocén Mollusca faunájához.– Malakológiai Tájékoztató, 8: 11-14.
29. FŰKÖH, L. (1988): Untersuchungen der holozänen Molluskenfauna im Gebiet des Balatons (Balatonederics, Lesence: Nádas-tó).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 13: 15-24.
30. FŰKÖH, L. (1989): A Szilvasvárad: Szalajka-völgy (BNP) mésztufa üledékeinek malako- sztratigráfiai vizsgálata.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 14: 39-42.
31. FŰKÖH, L. (1989): Der Gyraulus riparius (West, 1865) als Holozän Periodeanzeiger Art (Gastropoda Planorbiidae).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 14: 35-37.
32. FŰKÖH, L. (1990): A magyarországi holocén Mollusca-fauna fejlődéstörténete az elmúlt tízezer év során.– Kandidátusi értekezés (CSc thesis), Mátra Múzeum, Gyöngyös, p: 1-118. 
33. FŰKÖH, L. (1990): Egy Bükk-hegységi Zebrina detrita (O.F. Müll. 1774) populáció biometriai vizsgálata.–Malakológiai Tájékoztató, 9: 30.
34. FŰKÖH, L. (1990): Egy késő-rézkori szemétgödör (Monosbél: mésztufa-bánya) malakofaunájanak vizsgálata.– Malakológiai Tájékoztató, 9: 27-29.
35. FŰKÖH, L. (1991): Examinations on Faunal-history of the Hungarian Holocene Mollusc fauna (Characterization of the Succession Phase).– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, l6: 13-28.
36. FŰKÖH, L. (1991): Holocén Mollusca-faunák paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata.– Poszterek összefoglalói, II. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, p: 45.
37. FŰKÖH, L. (1991): The Paleontological Collection of the Matra Museum. In: VITALIS, GY. & KECSKEMÉTI, T.: Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary.– Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue, 3: 301-305.
38. FŰKÖH, L. (1992): A Fertő-tó negyedidőszaki üledékeinek malakosztratigráfiai vizsgálata.– Savaria, 20. 2: 65-67.
39. FŰKÖH, L. (1992): A neolitikum emberének környezetátalakító tevékenysége a Mollusca-fauna tükrében.–Lippay János Tudományos Ülés Előadásai, p: 224-226., Budapest
40. FŰKÖH, L. (1992): Malacostratigraphical Investigation of the Late Quaternary Subsided Zones of Hungary.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 17: 97-106.
41. FŰKÖH, L. (1992): The Holocéne Mollusc fauna of the Bükk Mountains.– Abstracta Botanica 16(2):101-108.
42. FŰKÖH, L. (1993): Az Uppponyi-szoros Zebrina detrita (O.F. Müll., 1774) populációinak biometriai vizsgálata.– Malakológiai Tájékoztató, 12: 87-90.
43. FŰKÖH, L. (1993): Kvartermalakológiai vizsgálatok Somogy megyében I.– Malakológiai Tájékoztató, 12: 10-15.
44. FŰKÖH, L. (1993): Main features of the development of the Hungarian Holoene Mollusc fauna.– Malakológiai Tájékoztató, 12: 15-19.
45. FŰKÖH, L. (1994): A magyarországi középhegységi holocén Mollusca-fauna zoogeográfiai vizsgálata.– Malakológiai Tájékoztató, 13: 9-43.
46. FŰKÖH, L. (1994): A Mátra Múzeum őslénytani gyűjteménye. In: KECSKEMÉTI, T. & PAPP, T.: Földünk hazai kincsesházai.– Studia Naturalis, 4: 299-302.
47. FŰKÖH, L. (1994): A Monacha cartusiana (O.F. Müll. 1774.) (Gastropoda: Helicidae) első előfordulása a magyarországi holocén középhegységi faunában.– Malakológiai Tájékoztató, 13: 41-44.
48. FŰKÖH, L. (1995): Adatok a Szentléleki-völgy (Bükk-hg.) holocén Mollusca-faunájához.– Acta Academiae Agriensis, Nova Series, 21. 1: 223-229.
49. FŰKÖH, L. (1995): Az Upponyi-szoros recens Mollusca-faunájának ujravizsgálata.– Acta Academiae Agriensis, Nova Series, 21. 1: 193-221.
50. FŰKÖH, L. (1995): Egy középhegységi víztározó környezeti hatásának vizsgálata a Mollusca-fauna segítségével.– Malakológiai Tájékoztató, 14: 61-77.
51. FŰKÖH, L. (1995): Holocene malacostratigraphy in Hungary. In FŰKÖH, L., KROLOPP, E. & SÜMEGI, P.: Quaternary Malacostratigraphy in Hungary.– Malakológiai Tájékoztató, Supplementum, 1: 113-198.
52. FŰKÖH, L. (1986): Comparing the Holocene and the recent Mollusc faunas of Hungary. – Soosiana, 14: 61–63
53. FŰKÖH, L. (1996): Kvartermalakológiai vizsgálatok a Mátra és Bükk déli előterében.– Malakológiai Tájékoztató, 15: 29-40.
54. FŰKÖH, L. (1997): A malakológiai vizsgálatok szerepe a régészetben.– Agria, 33: 109-123.
55. FŰKÖH, L. (1997): Holocene climate changes as a model of global climate change.– Malakológiai Tájékoztató, 16: 17-22.
56. FŰKÖH, L. (1998): A malakológiai vizsgálatok szerepe az archeológiában. In: ILON, G (ed.): A régésztechnikus kézikönyve I.– Panniculus, Series B. 3: 203-220.
57. FŰKÖH, L. (1998): The role of malacological examinations in archeology. In: KÖLTŐ, L. & BARTOSIEWITZ, L. (ED.): Archeometrical Research in Hungary 2: 205-213.
58. FŰKÖH, L. (1999): A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidőszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata.– Malakológiai Tájékoztató, 17: 69-74.
59. FŰKÖH, L. (1999): Adatok a Mátraalja negyedidőszaki fejlődéstörténetéhez.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 23: 97-101.
60. FŰKÖH, L. (1999): Geomorfológiai változások a Mátra alján a fiatal negyedidőszakban a mollusca fauna vizsgálata alapján. In: FÜLEKY (ed.): A táj változásai a Kárpát-medencében).– p: 235-240.
61. FŰKÖH, L. (1999): Mónosbél. Negyedidőszaki forrásmészkő.– 2. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kirándulásvezető, Noszvaj, p: 31-33.
62. FŰKÖH, L. (2000): A csiga fauna fejlődésének főbb jellegzetességei a Kárpát-medencében a fiatal negyedidőszak folyamán.– Szünzoológiai Szimpózium, Előadás kivonatok, Budapest, p: 12.
63. FŰKÖH, L. (2000): Két időszakosan előforduló Hydrobiidae (Mollusca: Gastropoda) Magyarországon, a Dunántúl fiatal negyedidőszaki üledékeiben.– Malakológiai Tájékoztató, 18: 81-84.
64. FŰKÖH, L. (2000): Main characteristics of development of gastropod fauna of the Carpathian Basin during the Late Quaternary.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 24: 31-38. 
65. FŰKÖH, L. (2000): Mindentudó mészvázak.– Tudomány, 55. 33: 1044-1046.
66. FŰKÖH, L. (2001): Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 25: 25-40. 
67. FŰKÖH, L. (2002): A geológiai képződmények ősmaradványai. In: BARÁZ, Cs. (ed.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, Erdők, Emberek.– p: 71-82.
68. FŰKÖH, L. (2002): Malacological Examinations of Holocene Age Formations in the Fertő-Hanság National Park. In: MAHUNKA, S.(ed.): Natural History of the National Parks of Hungary.– p: 123-127. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
69. FŰKÖH, L. (2002): Negyedidőszaki környezetrekonstrukció a Kisbalaton területén. In: FÜLEKY, GY. (ed.): A Táj változásai a Kárpát-medencében.– p: 61-65., Gödöllő
70. FŰKÖH, L. (2003): A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata.–Malakológiai Tájékoztató, 21: 29-35.
71. FŰKÖH, L. (2006): „Beszélő nevek” a Mátra Múzeum őslénytani gyűjteményében.– Agria 42:531-538.
72. FŰKÖH, L. (2006): In memoriam Kretzoi Miklós.– Földrajzi múzeumi tanulmányok
73. FŰKÖH, L. (2007): In memoriam Dr. Bába Károly.- Malakológiai Tájékoztató, 25: 5-20.
74. Fűköh, L. (2007): Könyvismertetés, Book rewiev: Christa FRANK: Plio-pleistozäne und holozäne Mollusken Österreich Teil 1-2.- Malakológiai Tájékoztató, 25: 103-108.
75. FŰKÖH, L. (2007): Malakológiai Tájékoztató 25 kötetének repertóriuma.- Malakológiai Tájékoztató, 25: 57-78.
76. FŰKÖH, L. (2007): Mészvázba zárt információk.- Archeometriai műhely 2007.1.:1-5.
77. FŰKÖH, L. (2007): Mónosbél-darázskőbánya, negyedidőszaki forrásmészkő. (in: Pálfy – Pazonyi: Geokalauz 1:Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben).- Hantken kiadó p:214-217.
78. FŰKÖH, L. (2007): Kretzoi Miklós önéletírása.- Archeometriai műhely 2007.1.:1-5.
79. FŰKÖH, L. (2008): Quartermalacological examinations at the vicinity of Vörs, Máriaasszonysziget emphasis on environmental reconstruction.- Malakológiai Tájékoztató 26:05-17.
 
TÁRSSZERZŐS:
 
80. BÁBA, K.  FŰKÖH, L. (1984): Holocén és recens malakológiai adatok értékelése állatföldrajzi és ökológiai módszerekkel a Bükkben.– Malakológiai Tájékoztató, 4: 42-53.
81. DOMOKOS, T.  FŰKÖH, L.(1984): A Granaria frumentum (Draparnaud,1801.) héjmorfológiája a vizsgálatok tükrében (Gastropoda:Chondriniidae).- Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 9:91-107.
82. FŰKÖH, L. & KESKENY, Á. (2001): Adatok a Jászárokszállás és környéke negyedidőszaki üledékeinek Mollusca faunájához.– Malakológiai Tájékoztató, 19: 13-16.
83. FŰKÖH, L. & KORDOS, L. (1977): Jelentés az Uppony Horváti-lik 1977. évi őslénytani ásatásáról.– Egri Múzeum Évkönyve, 15: 21-32.
84. FŰKÖH, L. & KORDOS, L. (1978): Uppony.– Élet és Tudomány, 33: 333-335.
85. FŰKÖH, L. & KORDOS, L. (1978-79): Jelentés az Uppony Horváti-lik 1978. évi őslénytani ásatásáról.– Egri Múzeum Évkönyve, 16/17: 21-43.
86. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1982-83): A Muflon-barlang negyedkori üledékeinek malakológiai vizsgálata.– Soosiana, 10/11: 31-37.
87. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1984): A Csúnya-völgy I.sz. sziklaüreg Mollusca-faunája.– Malakológiai Tájékoztató, 4: 54-58.
88. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1985): A Kőlyuk II.-barlang (Hillebrand Jenő-barlang) csigafaunája.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 10: 17-24.
89. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1985): Verzeichnis der holozänen Mollusken Ungarns. A magyarországi holocén Mollusca-fajok jegyzéke.– Soosiana, 13: 145-146.
90. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1986): Adatok a Bükk-hegységi Csúnya-völgy és környékének holocén Mollusca-faunájához.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 11: 1-6.
91. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1989): Gebhardt Antal pleisztocén malakológiai anyagának revíziója és értékelése.– Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, (1988). 33: 43-51.
92. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1992): A Kálmán-réti zsomboly holocén üledékeinek malakológiai vizsgálata.– Malakológiai Tájékoztató, 11: 37-44.
93. Krolopp Endre & Fűköh Levente (1993): In memoriam Dr. Richnovszky Andor. (1932-1993).- Malakológiai tájékoztató 12:5-8. Bibliogr. 6-8.
94. FŰKÖH, L. & VARGA, A. (1988): Cretaceous and eocene corals in the collections of Mátra Museum.– Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 13: 5-11. 
95. FŰKÖH, L.  KROLOPP, E. (2004): Magyarország negyedidőszaki kmalakológiai bibliográfiája (1883-2002).- Malakológiai Tájékoztató 22: 5-38.
96. FŰKÖH, L., GERA, I. & KÖRMENDI, Á. (1985): Adatok a Csúnya-völgy (Bükk-hg.) Mollusca-faunájához.– Malakológiai Tájékoztató, 5: 15-22.
97. KROLOPP, E., SÜMEGI, P. & FŰKÖH, L. (2007): Magyarországi kvartermalakológiai adatbázis.- Malakológiai Tájékoztató, 25: 79-81.
98. MEDZIHRADSZKY, ZS., GASPARIK, M. & FŰKÖH, L. (2002): A Vallonia costata biozóna (Fűköh, L. 1990) sztratotípus lelőhely újravizsgálata.– Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 26: 37-46. 
99. VARGA, A., FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (2005): Magyar Malakológiai bibliográfia (1727-2004).- Malakológiai Tájékoztató, 23:5-129.
100. VARGA, J., ÖTVÖS, S. & FŰKÖH, L. (2007): Theodoxus prevostianus c. Pfeiffer 1828 kácsi lelőhelyei.- Malakológiai Tájékoztató, 25: 95-101.
101. DARÓCZI SZABÓ LÁSZLÓ, FŰKÖH LEVENTE, GRYNAEUS ANDRÁS, GYULAI FERENC, TÓTH GÁBOR (2007): Csontok és magok. A természettudományos vizsgálatok eredményei. In: Bíró Szilvia et al. szerk.: A Vagongyár alatt, a Vagongyár előtt. Győr, p:119-130.
102. ILON G. ; FÜKÖH L. (Collaborateur) ; GYULAI F. (Collaborateur) (1992): Keftiubarren Ingot from an Urn-Grave Culture Settlement at Gór-Kápolnadomb (C. Vas).- Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 44.2-4, pp. 239-259.
103. VARGA, J., VARGA, A, ÖTVÖS, S. & FŰKÖH, L. (2006): A Kácsi-források és a Kácsi-patak csigafaunájának újra vizsgálata.- Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Ns.33:117-124. 
104. Krolopp, E., Sümegi, P.& Fűköh, L. (2007): Magyarországi kvartermalakológiai adatbázis.- Malakológiai Tájékoztató, 25:79-81.
 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT:
 
105. FŰKÖH, L. (1993): Holocene malakofaunal assemblages in Hungary.– Scripta Geologica, Special Issue, 2: 121-125.
106. FŰKÖH, L. (1995): History of the Hungarian Holocene Mollusc Fauna.– GeoJournal, 36. 2-3: 255-259.
107. FŰKÖH, L. (1997): Zoogeographical investigations of the Hungarian Holocene mollusc fauna of the medium high mountain ranges.– IBERUS 15 (2):67-74.
108. FŰKÖH, L. (1997): Biostratigraphical and geomorphological investigation in areas of Hungarian subsided during the Holocene.– Zeitschrift für Geomorphologiae, Supplementum, 110: 45-56.
109. FRANK, C. & FŰKÖH, L. (2008): In memoriam Dr. Bába Károly.- Mollusca, 26, 1: 3-11.
 
KONFERENCIA KÖTET:
110. FŰKÖH, L. (1983): Holocene malacofaunistic examinations in the North Hungarian Hills.– Abstracts, Eight International Malacological Congress, Budapest, p: 40.
111. FŰKÖH, L. (1986): Quartermalakologische Untersuchungen holozäner Sedimente in nordungarischen Höhlen.– Proceeding. of the Eigth International Malacological Congress (1983), Budapest, p: 81-83.
112. FŰKÖH, L. (1992): Holocene Malacology in Hungary.– Abstracts of the Eleventh International Malacological Congress, Siena, p: 115.
113. FŰKÖH, L. (1994): Paläontologische Sammlung und naturhistorische Ausstellung des Matra Museums.– Exkursionfürer B. 64. Jahrestagung der Paleontologische Geseltschaft, Budapest p: 45-48.
114. FŰKÖH, L. (1995): Zoogeographical investigation of the Hungarian Holocene mollusc fauna of the medium high mountain ranges.– Abstract Euroeco 95, 7th European Ecological Congress, Budapest, p: 165.
115. FŰKÖH, L. (1995): Zoogeographical investigations of the Hungarian Holocene Mollusc Faunas.– Abstracts of the Twelft International Malacological Congress, Vigo (Spain), p: 109
116. FŰKÖH, L. (1996): Biostratigraphic and Geomorphic Investigation in Areas of Hungary Subsided During the Holocene.– IAG European Regional Geomorphological Conference, Veszprém, p: 39.
117. DOMOKOS, T.  FŰKÖH, L. (1983): Relationship between microklimate and the shell morphometry of Granaria frumentum (Draparnaud 1801) (Gastropoda, Chondrinidae).– Absrtacts, Eighth International Malacological Congress, Budapest, p: 31.
118. DOMOKOS, T.  FŰKÖH, L.(1986): Relationship beetwen Microklimate and the Shell Morphometry of Granaria frumentum (Draparnaud,1801) (Gastropoda: Chondriniidae).–Pros.of the 8th Int.Malac. Congr. Bp. (1983): 69-74.
119. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1983): Holocene lacustran fauna from Sárrét in county Fejér, Hungary.– Abstracts, Eight International Malacological Congress, Budapest, p: 41.
120. FŰKÖH, L. & KROLOPP, E. (1986): Holocene lacustrian fauna from Sárrét, Hungary.– Proceedings of the Eigth International Malacological Congress (1983): 85-86. Budapest
121. FŰKÖH, L. (1997): A kvartermalakológia, mint a környezeti rekonstrukció egyik lehetséges módja.– Előadások és poszterek összefoglalói, IV. Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs, p: 66.
122. FŰKÖH, L., KROLOPP, E. & SÜMEGI, P. (1998): Evolution and biostratigraphic ranges of the Quaternary molluscan fauna in central Europe.– Abstracts of the World Congress of Malacology, Washington, DC. p: 109.
123. FŰKÖH, L., MEDZIHRADSZKY, ZS. & GASPARIK, M. (2003): A Muflon-barlang (Bükk-hegység) negyedidőszaki üledékeinek biosztratigráfiai vizsgálata. In: DOMBOS, M. & LAKNER, G.: Előadások és poszterek összefoglalói.– 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, p: 94.
124. ZS. MEDZIHRADSZKY, L. FŰKÖH, B. BERZSÉNYI & K. T-BIRÓ (2006): Environmental reconstruction of Vörs-Máriaasszonysziget, a multiperiod archaeological site in SW Hungary.- 36th International Symposium. on Archeometry, Quebeck, Canada, p:149.
 
MUZEOLÓGIAI PUBLIKÁCIÓK:
 
125. FŰKÖH L. (1983): 300 millió év – Földtörténeti archívum. A Bükk földtani képe (in: Sándor A.: Kilátás a kövekről – Bükki Nemzeti Park).– Mezőg. Kiadó Bp. p:39-60 (lektorált könyvrészlet)
126. FŰKÖH L. (1983): Ősember a Bükkben (in: Sándor A.: Kilátás a kövekről – Bükki Nemzeti Park).– Mezőg. Kiadó Bp. p:176-188. (lektorált könyvrészlet)
127. FŰKÖH, L (1995): Érdek és Érték.– Magyar Múzeumok, 2: 46-47.
128. FŰKÖH, L. (1981): A Bükk hegység földtana.– Diárium, A Dobó István Vármúzeum Közművelődési Füzetei, 1: 38-44. 
129. FŰKÖH, L. (1981): A Dobó István Vármúzeum őslénytani gyűjteménye.– Múzeumi Közlemények, 2: 59-65.
130. FŰKÖH, L. (1982): „Rudi”.– Diárium, A Dobó István Vármúzeum Közművelődési Füzetei, 2: 40-43. 
131. FŰKÖH, L. (1983): Egri emelet. Felsőoligocén feltárás Egerben.– Diárium, A Dobó István Vármúzeum Közművelődési Füzetei, 3: 7-9.
132. FŰKÖH, L. (1983): Legányi Ferenc tudományos öröksége. - Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 9:131-145.
133. FŰKÖH, L. (1984) ed.: Legányi Ferenc, Múzeumi Naplóm.– Eger DIV
134. FŰKÖH, L. (1984): Emlékezés Legányi Ferencre (1884-1964).– Soosiana, 12: 60.
135. FŰKÖH, L. (1984): Szilvásvárad, Orbán-ház .– TKM Kiskönyvtár 157. Bp.
136. FŰKÖH, L. (1984): Szivásvárad, Orbán-house, Orbán-Haus.– TKM Kiskönyvtár 157A. Bp. 
137. FŰKÖH. L. (1984) ed.: Legányi Ferenc, Múzeumi Naplóm.– Eger DIV
138. FŰKÖH, L. (1994): A Mátra Múzeum őslénytani gyűjteménye.–In: Kecskeméti-Papp: Földünk hazai kincsesházai, Studia Naturalia, 4: 299-302.
139. FŰKÖH, L. (1994): Paläontologische Sammlung und naturhistorische Ausstellung des Matra Museums – Exkursionfürer B. 64. Jahrestagung der Pal. Ges. Bp. p:45.48.
140. FŰKÖH, L. (1995): A gyöngyösi Mátra Múzeum 1990-1995. Évi tevékenységéről.– Magyar Múzeumok, 1. 1: 30-31.
141. FŰKÖH, L. (1996): Andreánszky Gábor munkássága az egri paleobotanikai gyűjteményben (In: HABLY: Emlékkötet Andreánszky Gábor születésének 100. évfordulójára).– Studia Naturalia, 9: 63-68.
142. FŰKÖH, L. (1999): The Mátra Museum.- Abstract World Conference on Science: Conference on Public Collection and Science, Budapest p:32-33.(P)
143. FŰKÖH, L. (2000): A Mátra Múzeum története 1887-2002.– Agria 38: 103-120.
144. FŰKÖH, L. (2000): A múzsáknak szentelt csarnok.– Poszt (Kultúra, Közélet, Kritika), 1. 2: 79-85.
145. FŰKÖH, L. (2002): ”Mi hát a varázs e tájban" A Tiszazug fejlődése az elmúlt évezredek során.– Magyar Múzeumok
146. FŰKÖH, L. (2002): A Mátra állatvilága.– In: FŰKÖH-GÁL: Gyöngyös helytörténeti Olvasókönyv, Gyöngyös.
147. FŰKÖH, L. (2002): A Mátra kialakulása, tájföldrajzi tagolódása.-In: FŰKÖH-GÁL: Gyöngyös helytörténeti Olvasókönyv, Gyöngyös.
148. FŰKÖH, L. (2002): Legányi Ferenc. In: BODÓ-VIGA: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Pulszky Társaság-Tarsoly Kiadó, p: 554., Budapest
149. FŰKÖH, L. (2002): Rozsnyói Márton. In: BODÓ-VIGA: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Pulszky Társaság-Tarsoly Kiadó, p: 755., Budapest
150. FŰKÖH, L. (2003): A gyöngyösi Mátra Múzeum (Orczy-kastély és kert) felújítási programja.– Magyar Múzeumok 9.1:23-25
151. FŰKÖH, L. (2003): A Jászság természettudományos kutatásának eredményei és távlatai.– Jászsági évkönyv, p: 152-156.
152. FŰKÖH, L. (2003): A kismúzeumok szerepe, feladata, helyzete.– Magyar Múzeumok, 9.4: 42-44.
153. FŰKÖH, L. (2004): Visszhang- a regisztrációról és a normatíváról.- Múzeumi közlemények 2004.1: 13-14.
154. FŰKÖH, L. (2005): A kismúzeumok szerepe, feladata, helyzete.- in: Jánosi, Gy.: Jubileumi Évkönyv (1995-2005) Hamza Múzeum.-Jászberény CD változat
155. FŰKÖH, L., GÁL, E. & HORVÁTH, L. (1997): Gyöngyös, Egy kisváros a monarchia utolsó évtizedeiben.– Gyöngyös p: 1-79. (könyv)
156. FŰKÖH, L. & HORVÁTH, L. (1995): Gyöngyös, az valami egészen más.–Gyöngyös, pp:1-80. (könyv)
157. FŰKÖH, L. & HORVÁTH, L. (1998): Gyöngyös, örökölt múlt.– Gyöngyös, p: 1-80. (könyv)
158. FŰKÖH, L. & HORVÁTH, L. (2001): Gyöngyös az ezredfordulón.– Gyöngyös, p: 1-90. (könyv)
159. FŰKÖH, L., DÁVID, Á. & VARGA, J. (2002): Bevezetés az őslénytanba, a paleoökológia alapjai. (főiskolai jegyzet) –p: 1-166., Liceum Kiadó, Eger
160. FŰKÖH, L. & SZITTA, T. (1982): A Bükk természeti képe.– Egri Kiállítási Katalógusok, 3:1-65.
161. FEHÉR, B., FÖLDESSY,M., FŰKÖH, L., KOVÁCS,T., SOLTI, B. & VARGA, A. (2005): Zazraky Prirody-A természet csodái.- Zo zbierok Múzea Mátra v Gyöngyösi.- Kiállítási katalógus, p: 1-28. Betliar
162. FEHÉR, B., FÖLDESSY,M., FŰKÖH, L., KOVÁCS,T., SOLTI, B. & VARGA, A. (2005): A természet ritkaságai- A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Márta Múzeumának gyűjteményéből.- Kiállítási katalógus, p: 1-28. Gyöngyös
163. FŰKÖH, L.-BARÁZ, CS. (2006): Karszt és élővilága (kiállításvezető) p:1-17.
164. FŰKÖH, L.-BARÁZ, CS. (2006): Kras a jehoživŷ svet (sprievodca vystavou) p:1-17.
165. FŰKÖH, L.-BARÁZ, CS. (2006): Karst und dessen Lebensformen (ausstellungsführer) p:1-17.
166. FŰKÖH, L.-BARÁZ, CS. (2006): Karst and its living world (guide to the exhibition) p:1-17.
167. DARÓCZI-SZABÓ, L., FŰKÖH, L.,-GRYNAEUS, A., GYULAI, F.,& TÓTH, G. (2007): Csontok és magok (in: A Vagongyár alatt – A vagongyár előtt).-Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumi Kiállításvezetők 2:120-130.
168. FŰKÖH, L. (2007): Az Orczy-kastély és kert revitalizációja: a kezdetek. Agria, 43:721-734.
169. FÜKÖH L. (1980): Legányi Ferenc .- Természet világa 111. 8. 375.
170. FÜKÖH L. (1980): Legányi Ferenc tudományos öröksége.- Földtani tudománytörténeti évkönyv 9. 1980-81. 131-145.
171. FORRÓ, L.& FŰKÖH, L.(2007): A hazai állattani gyűjtemények áttekintése.- Magyar Tudomány, 11:1414-1420.
172. FŰKÖH, L. (2008): Könyvajánló - Domokos Tamás–Pelbárt Jenő: Magyarország védett puhatestűi.- Malakológiai Tájékoztató 26:81-83.
173. REGENYE JUDIT – T. BIRÓ KATALIN – FŰKÖH LEVENTE (2009): Egy neolitikus kincslelet töredékei.- Őskoros Kutatók VI. Összejövetele: Nyersanyagok és kereskedelem, Kőszeg, p: 335-340.
174. FŰKÖH, L. (2010): Az evolúcióelmélet őslénytani vonatkozásai.- A Természet Világa 2009/II. különszáma, 5 oldal (8 ábra, 4 kép)+ 2 képtábla
Tov