Fenevadak

A Fenevadak című kiállítás legérdekesebb és egyben legszokatlanabb látványosságai azok az életnagyságú, fémből készült, ősmacskákat és egyéb ősi ragadozókat ábrázoló szobrok, amelyeket Sergei Merjeevski orosz származású szabadúszó művész, a Magyar Természettudományi Múzeum Állattár Emlősgyűjteményének (Budapest) önkéntese készített el.

A különleges alkotások fémlapok összehegesztése és megmunkálása révén készültek el. A szobrok megformálásához a művész hosszasan tanulmányozta a Magyar Természettudományi Múzeumban fellelhető, kihalt ragadozófajoktól származó csontmaradványokat, melyeket képzeletben izmokkal, belső szervekkel és szőrzettel ruházott fel. Megdöbbentő szobrai hűen visszaadják e fenséges, kihalt teremtmények formáját, külalakját és erejét.

Sergei Merjeevski és a hópárduc csontváza

A szobrászművészeti kiállítás elkészítésének fő irányvonala az ősi macskafélék és más ősi ragadozók megjelenítése volt. A fémből készült szobrokon kívül recens nagymacskák csontvázai és a nagyragadozók fejszobrai is megtekinthetők a kiállításban. A Magyar Természettudományi Múzeum tulajdonában álló állati csontmaradványok összeillesztése és pózban való elhelyezése szintén Sergei nevéhez köthető.

"Egész életemben csodáltam a természetet és vadon élő állatokat, és minden időmet ezek a tanulmányozásuknak szenteltem. Gyerekkorom óta ezekből merítek inspirációt. Az érdeklődésemből táplálkozó, szinte megszállott tanulás tette lehetővé, hogy az állatok testfelépítésére, csontozatára és az élet szerkezetére úgy tekintsek, mint a művészet egy ágára.

A csonttan, anatómia és őslénytan megismerése döbbentett rá az élővilág egységére, a törzsfejlődés fajokat formáló erejére, az élővilág fajgazdagságára és sokszínűségére, és végül a saját fajunk és az állatvilág hasonlóságaira.

Bár a nagyragadozók talán halálosnak és karizmatikusnak tűnhetnek, valójában ezek a fajok nélkülözhetetlenek a kiegyensúlyozottan működő, stabil és fajgazdag ökoszisztémák fennmaradásához. És ennek köszönhetően élőhelyeik zászlóshajóinak, vagy akár eszményi nagyköveteinek is tekinthetjük őket. Bár a nagymacskák minden kultúrában jól ismert ikonok, jövőjük és fennmaradásuk veszélyeztetett, őstörténetükről pedig csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk.

A kardfogú macskák halálos fensége annyira lenyűgözött, hogy a fennmaradt csontleletek tanulmányozásával formájuk, szerkezetük és feltételezhető funkciójuk alapján megpróbáltam a lehető legélethűbb formában újrateremteni ezt a látványos, változatos, de mára kihalt állatcsoportot.

Ahogy elmélyedtem a művészeti tanulmányokban és elsajátítottam a fémszobrászat technikáját, egyre inkább a hegesztőpisztoly és a formára hajlított izzó fém váltak a kifejezési eszközeimmé. Az elmúlt tíz évet a tudományos ismeretek megszerzése mellett technikai tudásom csiszolásával, tökéletesítésével töltöttem. Mióta Magyarországon élek, a technikai tudásom ugrásszerűen fejlődött.

Kretzoi-kardfogú macska szobra

A Magyar Természettudományi Múzeum lehetővé tette számomra, hogy tanulmányozzam a macskafélék preparátumait. Ahogy a csontokon keresztül megismertem az élőlények testfelépítését, fizikailag és lelki síkon is közel kerültem hozzájuk, sőt a fennmaradásukat befolyásoló égető környezeti problémák is személyes üggyé váltak számomra. A jaguár, a tigris és a hópárduc csontváza közelebb visz minket törzsfejlődésük, ökológiai szerepük megismeréséhez, összeköt minket a világukkal, és jobban megérthetjük a környezetük, az élővilág és az ottani lakosság között kialakult bonyolult kölcsönhatásokat.

Egy olyan korban, amikor talán miden előző időszaknál jobban megismertük a természetet, de mégis a legnagyobb veszélybe sodortuk, a pontos, mégis művészi ábrázolás megkönnyítheti a folyamatok megértését és az érzelmi kapocs kialakítást.

Az a célom ezzel a kiállítással, hogy a természetet mindannyian világunk, társadalmunk, lelki békénk és közösségi tudatunk alapkövének, és fennmaradásunk zálogának tekintsük.

Nekünk, embereknek biológiai entitásként a körülöttünk élő állatfajokra a bolygónkat fenntartó folyamatok nélkülözhetetlen alkotóelemeiként kell tekintenünk, és olyan jövő felépítésére kell törekednünk, amely mélyebb harmóniát teremt a természeti törvények és a fenntartható fejlődés filozófiája között.

Vadászatra indultam a valós és virtuális világban, és egy rég letűnt világ töredékes nyomaira bukkantam. Kipusztult állatok fosszilizálódott csonttöredékeire, és ma élő nagymacskák múzeumi példányainak csontvázaira… Egy hegesztőpisztollyal és kreativitással felfegyverkezve, a megérzéseimet követve életre keltetettem a Föld kihalt fenevadjait. A mostanában feltárt és még alig ismert kardfogú fajok és fenséges macskák visszatértek, hogy bepillantást engedjenek a világukba.

Ez a kiállítás hosszú évek óta érlelődik a szívem és elmém mélyén. Nagy öröm számomra, hogy a nézők elé tárhatom ezen munkáimat.

Jó szórakozást kívánok!"

Sergei Merjeevski