Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarországon belüli morfológiai változatosságának vizsgálata

Babocsay Gergely

Az erdei sikló nagyfokú morfológiai és genetikai változatosságot mutat Európán belül. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy Magyarországon is felismerhető-e éles morfológiai elkülönülés a populációk között, ami esetleg ökológiai vagy fejlődéstörténeti okokra vezethető vissza.

Az erdei siklónak földrajzilag elkülöníthető színváltozatai ismertek Magyarországon (fotó: Babocsay Gergely)